İnsanlığın ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonominin rolü nedir? Ekonomi kavramını birçok farklı şekilde tanımlayabiliriz. Geniş kapsamda ekonomi, "insanoğlunun faydalandığı üretim, ticaret, dağıtım ve tüketimin birleşimi" olarak tanımlanabilir.

Ekonomik krizlerin ve finansal gerilemelerin politikacıları alternatif ekonomik modellere yönlendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, bugün dünyamızda yaşadığımız ekolojik değişime bağlı olarak ekonomimizin nasıl etkilendiğini de sorgulamamız gerekiyor. Kaynaklarımızı dikkatsizce kullanmak, insanların ekonomik güçlerini kullanma biçimlerini tehdit eder hale geldi. İhtiyaçlarımızı günlük olarak karşılamak için mücadele ediyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için plan yaparken, iklim krizlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan yeni stratejiler oluşturma ihtiyacıyla karşılaşıyoruz. Ekonomik kapasitemizi arttırmalı ve faaliyetlerimizi geleceğimize fayda sağlayacak şekilde değiştirmeliyiz.

Ekonomi kavramına kendi yöntemlerimizle yaklaşmaya karar verdik. Gezegenimizin geçirmekte olduğu hızlı değişimlerle birlikte değişen bir strateji oluşturmak. Su gibi bir strateji. Yani, Mavi Ekonomi.

Mavi Ekonomi, deniz veya okyanuslarla ilgili çalışmalarla kazanç elde eden çeşitli sektörlerde verimliliği artırmayı amaçlayan küresel bir ekonomi modelidir. Her gelişmeyle birlikte küresel ağımıza yenilerini eklemeyi ve sürdürülebilir Mavi Ekonomiyi aralarından seçim yapılabilecek daha sürdürülebilir seçeneklerden biri haline getirmeyi planlıyoruz. Okyanusların sürdürülebilir şekilde kullanılması için yöntemler geliştiriyoruz.

Mavi Ekonomi Sektörleri Nelerdir?

Sürdürülebilir mavi ekonomi, deniz ve okyanusları ilgilendiren farklı endüstri ve ölçeklerde, kapasite ve verimliliği arttırma aksiyonlarını içeren bir dünya gelişim modelidir. Her bir geliştirme, global ekonominin yükselmesine katkıda bulunacak, mavi ekonomiyi sürdürülebilir kılacaktır. 

Deniz üzerinde doğal kaynaklardan enerji üretimi, küresel ekonomiye ciddi katkı sağlayan balıkçılığın sürdürülebilirlik konuları,  gelecekte artış gösterecek olan ticaret hacminden dolayı deniz taşımacılığı kapasitesinin durumu, kıyı turizminin sağlayacağı istihdamlardan gelen ekonomik kalkınma, İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerine alınacak önlemler için yapılan çalışmalar ve okyanuslardaki karadan gelen atıkların çeşitli yöntemlerle azaltılarak verimli atık yönetimi sistemleri geliştirmek gibi, deniz ve okyanusları ilgilendiren her alan, mavi ekonominin alanlarıdır.

Yenilenebilir Enerji

Dünyada tükenmekte olan kaynaklar, yarınları tehdit etmektedir. Yenilenebilir enerji, enerji üretimini doğal kaynakları kullanarak gerçekleştirilen enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgâr enerjisi , güneş enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik enerjisi olarak 6 farklı alanda sıralanır.

Yenilenebilir enerjinin Mavi Ekonomideki en önemli yeri; su üzerinde kullanımı için geliştirilen yüzer güneş enerjisi (pv), rüzgar türbini gibi çeşitli enerji üretim teknolojilerinin kullanılması ile deniz üzerinde doğal kaynaklardan enerji üretimini sağlayarak dünya enerji stoklarını arttırmaktır. 

Deniz Taşımacılığı

Deniz, kara ve hava olmak üzere üç çeşit mal ulaştırma yolu vardır. Dünyada ticareti yapılan uluslararası malların dörtte üçünden fazlası denizler üzerinden taşınmaktadır. Denizden ulaştırma sistemlerinin dünya ticaret dengesindeki konumuna göre, sistem verimliliğinin arttırılması, yönetimin her geçen gün daha verimli hale getirilmesi, mavi ekonominin sürdürülebilirliği için önemlidir.

Yeni Bölgeler Yaratma

Dünya kıyılarını deniz üzerine genişletmek ve su üzerinde kara alanları inşa ederek yeni bölgeler oluşturmak, mavi ekonominin yeni ve kritik önem taşıyan sektörüdür. Tarım, enerji üretimi vb. düşünebileceğiniz her endüstrinin su üzerinde sağlandığı, yeni yaşam alanları (yüzer şehir) gibi dünyaya yeni bölgeler kazandırmak, global ekonominin en büyük ihtiyacı olacak. Dünyanın genişlemeye ihtiyacı var. Yeni bölgelerin oluşması, gelecek iklim değişikliklerinden kaynaklanan kıyı bölgelerin yok olması risklerinin önüne geçecek, aynı zamanda mavi ekonomiyi, global ekonominin başlıca modeli haline getirecektir.

Balık Çiftlikleri

Balık, türümüz tarafından açık ara en çok tercih edilen protein kaynağıdır. Yüksek talep gören bir gıda. Bu durum, okyanusun bir zamanlar verimli olan bölgelerinde aşırı avlanmaya yol açtı. Bunun balıkçılık endüstrisinde olumsuz bir etkisi oldu. Balık eksikliğinin olduğu yerde protein eksikliği vardır. Protein eksikliğinin olduğu yerde balık endüstrisi de olumsuz etkilenir. Balıkçı topluluğunu destekleyerek, okyanusta su kirliliğini azaltmak için özel olarak tasarlanmış yeni yaşam alanları oluşturmayı ve insan ihtiyaçlarını karşılayan balık çiftlikleri kurmayı hedefliyoruz.

Atık Yönetimi

Okyanuslarımızın plastikle kirlendiği bir sır değil. Bu, insanlığın yarattığı atıkların temizlenmesi söz konusu olduğunda yönetim eksikliğinin doğrudan bir sonucu. Son yıllarda yapılan çalışmalar okyanuslarımızdaki plastiğin kanser ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermiştir. Ve şimdi, bugün avlandığımız okyanus yaşamında mikro plastikler olduğunu keşfettik. Düzgün bir şekilde yönetilmeyen atıklar okyanus ekosistemlerimizi büyük ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir. Aşırı deniz taşımacılığı, açık deniz madenciliği, fosil yakıt çıkarımı da şu anda gezegenin en çok kirlilik yaratan alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Mavi ekonomi ile okyanuslarımıza atılan atıkları en aza indirecek uygun yönetimi getirmeyi amaçlıyor ve okyanuslardaki vahşi yaşama karışan plastiğin etkisini tersine çevirmeyi umuyoruz.

Kıyı Turizmi

Kıyı turizmi, yoğun şehirlerden uzaklaşarak denize veya okyanusa yakın bölgelerde tatil yapmak olarak tanımlanabilir. Bu durum ülke ekonomisi için faydalı olmakla birlikte, turistik alan olarak kullanılan su kütleleri üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahiptir. Bu alanlarda istihdamı artırarak hem kıyı bölgelerindeki tatilci akınına hem de turizm sezonunda kaçınılmaz olan su kirliliği ve gürültü kirliliğinin kontrol altına alınmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

 

Mavi Ekonomi Neden Önemli?

Sistemimiz farklı çünkü gezegenimize değer veriyoruz. Sadece kâr elde etmek için kazanç sağlamaya çalışmıyoruz. Öncelikli görevimiz okyanuslarımıza sahip çıkmak. Makro ekonomik bir felsefeyle desteklenen bu misyon, pazardaki rakiplerimize kıyasla öne çıkmamızın nedeni.

Zamanımız azalıyor. Aşırı nüfus artışı, okyanuslardaki vahşi yaşamın azalması, karşı karşıya olduğumuz iklim krizi ve şu anda yaşadığımız diğer tüm çevresel sorunlar nedeniyle büyük değişiklikler yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Elimizdeki arazi sınırlı ve giderek tükeniyor. Mavi ekonomi sayesinde okyanuslarımızdan hem ekonomik hem de çevresel olarak insanlığa fayda sağlayarak temiz ve güvenli bir şekilde faydalanmak istiyoruz. Bu modelle iklim krizini tersine çevirme şansımız olabilir.

Mavi Ekonomi. Geleceğin ekonomisi.