Marina ve liman yapılarını dalga ve dış etkilerden korumak için yüzer dalgakıran ve dalga önleme sistemleri kullanılır. Yüzer dalgakıranların dalga sönümleme özellikleri dalga periyodu ve yüksekliğine göre değişmektedir. Kısa ve orta periyotlu sert ve yüksek dalga oluşumlarında %90 ile %100 arasında dalgayı sönümleme özelliğine sahiptirler. Açık denizlerde oluşan uzun periyotlu dalgalarda da %80'e kadar sönümleme özelliği gösterirler.

Yüzer Dalgakıran Tipleri

Dünyada kabul görmüş ve sık bir şekilde kullanılan 2 tip dalgakıran bulunmaktadır. Bu dalgakıranları T tipi ve U tipi olarak tanımlayabiliriz.

T Tipi dalgakıranlar özellikle kısa periyotlu ve dalga yüksekliğinin 110 cm ye kadar ulaştığı havzalarda kullanılır. Kullandığımız T tipi Dalgakıranlar oluşan dalgaları %90 oranında sönümleme başarısı göstermektedir. Kullanılması gereken Yapının genişliği ve derinliği dalga ve rüzgar analizlerine göre yapılmaktadır.

U tipi yüzer dalgakıranlar yapısal olarak daha büyük oranda kullanılır ve tercih edilir. Genişlikleri 3 metreden 10 metreye kadar su altı derinlikleri 1,5m den 3 metreye kadar yüzer dalgakıran modelleri mevcuttur. U tipi yüzer dalgakıran gelen dalganın mekanik sistemini bozarak yansımasını kendi içerisinde absorbe eder ve liman içerisinde güvenli bir alan oluşturur. Yüzer platform altından çıkan ilave etek perdeleri dalga mekaniğine aykırı bir güç oluşturarak dalganın geçişini engeller. Bu tip dalgakıranlar kısa, orta ve uzun periyotlu dalgalarda kullanılırlar.

Yüzer Dalgakıranın Faydaları

Yüzer dalgakıranlar ekolojik yapılardır. Kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir ve herhangi bir zararlı gaz salınımı veya korozyon atığı bırakmamaktadır. Bu tip dalgakıranlar dolgu tipi veya kazıklı sistemler ile kıyaslandığı zaman çevredeki doğal hayata, alandaki mikrofloraya, doğal akıntı yönlerine zarar vermez. İnşa ve kurulumu sırasında çevre kirliliği oluşturmaz.

Yüzer dalgakıranlar finansal verimlilik açısından da klasik yöntemlere göre çok daha fayda sağlar. Maliyetleri diğer yöntemlere göre çok daha düşük olmasından dolayı yapılacak yatırımların çok daha kısa sürede geri dönüşü sağlanır. Klasik dolgu tipi dalgakıranlar ile kıyaslandığı zaman çok daha az yer kaplar, maliyeti düşüktür ve ilave rıhtım dolgusuna gerek kalmadan, yüzer dalgakıran iskele veya rıhtım olarak kullanılabilir.


Yüzer Dalgakıran ve Dalga Sönümleme Sistemlerinin Kullanım Alanları

Yüzer dalgakıranlar özellikle marina alanlarını koruma amaçlı kullanılır. Marina içerisindeki iskelelere bağlı teknelerin konforlu şekilde demirlenmesi sağlanır. Yüzer dalgakıranlar aynı zamanda üzerlerine tekne bağlanabileceği için marinaların kapasitesini de ciddi ölçüde arttırmaktadır.

Bu tip dalgakıranlar aynı zamanda liman yapılarında kullanılır. Balıkçı barınakları, maden yükleme tesisleri, yolcu limanı, balık çiftlikleri, kıyı erozyonunu önleme ve su sporları tesisleri gibi birçok alanda kullanılabilir.

Yüzer Dalgakıran Tasarımı ve Sabitlenmesi

Uygulanması gereken Yüzer dalgakıran tasarımı birçok teknik veriye göre oluşturulur. Dalgakıran yapılacak yerin sualtı haritası, dalga oluşumu sağlayacak havza uzaklıkları, hesaplanabilecek 50 yıllık en fazla dalga yüksekliği ve dalga uzunluğu, rüzgar ve bağlama yükleri gibi değerler ile en verimli dalgakıran modeli oluşturulur.

Yüzer dalga sönümleme sistemleri temel olarak blon tipi bağlantı kabloları ve şok emici kauçuk takozlar ile birbirine sabitlenir. Üretim esnasında kullanılan malzemeler 50 yıllık tasarım ve dayanım kriterlerine uygun olarak seçilir. Deniz tipi sülfat dayanımlı beton yüksek basınç dayanımına uygun olarak imal edilir. Beton içerisinde kullanılan çelik donatı pasif koruma yapması için sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile korozyona dayanıklı hale gelir ve uzun yıllar beton içerisinde dayanım sağlar. Yüzer dalgakıran içerisinde kullanılan EPS çekirdek yüksek dansiteli ve su emmesi en fazla %3 olacak şekilde kullanılır. Bu şekilde tasarlanan ve imal edilen dalgakıran yapıları 50 yıla kadar ticari ömür sağlar.

Yüzer dalga önleme sistemlerin deniz tabanına sabitlenmesi oldukça profesyonellik ve tecrübe gerektiren, hesaplarının çok iyi yapılması gereken önemli bir konudur. Genel olarak ağır zincir il deniz tabanına yerleştirilen beton ağırlık çapalarına bağlanır. Çapraz ve dikey bağlantılar ile su üzerindeki konumuna sabitlenir.