Yüzer iskeleler temel olarak su tabanı veya kıyı şeridine sabitlenen su üzeri yapılardır. Yüzer iskele çeşitlerinin kullanım amaçları çeşitli faktörlerden dolayı olabilir. Bu faktörlerin birkaçını kısaca sıralarsak;

Çevreci Yüzer Yapılar

Klasik iskele modelleri deniz tabanına çelik kazıklar çakılması ile inşa edilir. Bu kazıklar zamanla korozyona maruz kalıp üzerindeki kimyasal boyanın ve pasın suya karışması ciddi bir çevre kirliliğine neden olur. Bunun yanında kazıklı ve dolgu tipi yapılar akıntıyı engellemekten olup, deniz tabanı balık yuvalarına zarar vermekte ve sualtı doğal yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Yüzer iskeleler ise yukarıda bahsettiğimiz malzemeler kullanılmadığı için genel olarak bunların hiçbirisine zarar vermez. Ticari ömrü bittikten sonra dahi %80 oranında geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldığı için sürdürülebilir hayata katkıda bulunmaktadır. Yüzer iskele modelleri içme suyu havzalarında dahi kullanılmaktadır. Zararlı gaz salınımı sıfıra yakın hammadde kullanılarak imal edilir.

Yüzer İskele Maaliyetleri

Yüzer iskele yapıları kazıklı veya dolgu tipi iskelelere göre oldukça düşük maliyetli yapılardır. Yapım esnasında ağır iş makinelerine ihtiyaç duymadan üretilirler. Özellikle suyun derinliğinin yüksek olduğu yerlerde maliyet olarak klasik bir kazıklı iskelenin maliyetinden %80 e yakın daha avantaj sağlar. Kurulum ve imalat için mevsime bağlı kalmaz 12 ay süresince uygulanabilir.

İleriki yıllarda yapınız üzerinde yerleşim veya boyutlarında modular olduğu için değişikliğe gitmenize olana sağlar. Üzerinde hertürlü değişikliğe düşük maliyetlerle izin verir.

Yüzer İskele Yapısal İzinleri

Kıyı kenar kanunları ve su üzeri kalıcı yapı izinleri oldukça zorlu konular olarak karşımıza çıkar. Su üzeri haklar özellikle devlet idaresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, , Ulaştırma Deniz ve Haberleşme Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na kadar birçok kurumun denetleme sahasına tabidir. Kalıcı yüzer yapılar yapılırken tüm bu süreçleri aşmak gerekir. Yüzer yapılar kalıcı yapı konforu sağlamasına rağmen bu izinlerin birçoğuna ihtiyaç duymaz. Yüzer iskele izinleri çoğu zaman sadece yerel idare veya yerel liman başkanlıklarının izinleri ile çözülebilmektedir. Bu sebeple çok daha hızlı ve efektif bir şekilde kullanıma hazır hale gelir. Hem zamandan hemde maliyetten önemli ölçüde tasarruf edilir.

Gelgit Faktörü

Gelgit özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde veya hareketli su biriktirme havzalarına sahip ülkelerde yaşanan problemdir. Okyanus kıyılarında dikeyde 4 metreye kadar gelgit gözlenmektedir. Gelgitler hergün 2 defaya yakın suyun yükselip alçalmasına neden olur. Klasik olarak yapılan sabit iskeleler sudaki değişime uyum sağlayamaz. Örnek olarak seviyesinin yüksek olduğu bir saatte iskeleye bağlanan bir tekne 4 saat içerisinde iskelenin 3 metre altında kalabilir. Bu sebeple özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde yüzer iskele yapıları kullanılır. Su ile beraber yükselip alçalarak sürekli aynı su seviyesinde , güvenli bir yanaşma ve hizmet alanı sağlar.

Gelgit olan bölgelerde iskele sisteminin sabitlenmesi klasik tonozlama, elastik seaflex tipi sabitleme veya klasik ağır zincir ile yapılır.